Funktionell dumhet

12:03 Ren dumhet vs akademisk dumhet

12:30 Man tänker snävt innanför boxen = Funktionell dumhet