Konflikträdsla

Att arbeta som journalist och ha problem med att ta konflikter rimmar illa.