Journalistiken

  • Tuff kärlek inom journalistiken = Tuff feedback med omtanke
  • Tuff kärlek inom journalistiken = Konstruktiv kritik

Tuff kärlek är ett måste

Utan den lever vi alla i en skyddad verkstad. Ingen behöver ta ansvar och ingen behöver erkänna när de gör fel. Verkligheten är tyvärr att vi alla gör fel för vi är människor.

Feedback med omtanke

Inom ledarskapsutbildningar pratar man om att ge feedback med omtanke.

“Feedback handlar om mod, omtanke och träning. Det krävs mod för att våga säga det du har på hjärtat, speciellt när det du ska säga kan tolkas som ett klagomål.”

Extern kritik

När du får feedback från folk omkring dig så passa på och ta vara på den för det är då du lär dig någonting. Extern kritik som är ute efter att skada dig kan du bortse ifrån. Om du tvekar kolla med närmaste chef eller nära vän om kritiken är befogad eller bara illasinnad.

Hat?

Nej, bara vanlig vardagskritik. Omskrivningen att folk hatar är ofta utfört av bloggare/skribenter som vill göra dokussåpa av lärandeprocessen.

Konflikter och hur vi hanterar dem

“Conflict is useful. The question is how do you deal with conflict effectively.”

Läs mer

Vänster och höger

Inom journalistiken delar man in olika debattörer om de tillhör höger eller vänster sidan. Kan en journalist som uttalat tillhör vänstersidan dela ut “tuff kärlek” åt höger? Kanske men oftast rör det sig om kritik som handlar om att sänka mottagaren.

Läs mer

Militärtjänsten

Många säger att det vore bra att införa värnplikten igen. Ungdomar år 2022 är något mer bortskämda än förr och vissa av dem har också tappat mål i livet. Själva grejen med att göra militärtjänst är en form av tuff kärlek

Läs mer

Katarina Barrling

“Ohederlig debatteknik kortsluter den offentliga debatten”

Läs mer

Lättkränkta har det svårt

Lättkränkta människor har svårt att ta kritik. Självklart är det inte kul att höra negativa saker om sig själv men feedback med omtanke är något vi som vuxna människor bör klara av. Annars fungerar vi dåligt i samhället. Problemen finns alltså inte hos den som ger tuff kärlek utan hos den lättkränkta.

Läs mer

Publicitet vs kritik

All publicitet är bra publicitet sägs det. Hur är det med kritik. Är all kritik bra kritik? Nej faktiskt inte. Det beror på avsändaren. Kritik kan komma från någon som inte alls vill dig väl utan bara vill sänka dig. Kommer kritik från någon som i grunden vill dig väl är den en kritik som är ämnad att du skall växa utav. Alla måste givetvis tåla kritik av folk som egentligen vill sänka dig men man bör inte ta sådan kritik så personligt. Det är därför viktigt att vi lär oss skilja på vart kritiken kommer ifrån för att förstå den bättre.

Tuff kärlek inom journalistiken = Tuff feedback med omtanke

Från ledarskapsutbildningar i Sverige:

“Feedback handlar om mod, omtanke och träning. Det krävs mod för att våga säga det du har på hjärtat, speciellt när det du ska säga kan tolkas som ett klagomål.”

Inom journalistiken

Här bör man direkt säga att det inte “kan” tolkas som ett klagomål utan snarare som regel rör sig om klagomål i sak. Samhällsdebatten är ett ständigt klagande från höger och från vänster men om vi lär oss se vilka debattörer som är kapabla att inkludera omtanke i sitt klagande blir samhällsdebatten troligen lättare att uthärda och delta i.