Genusdoktrinen

Varför pratas det bara genus inom vissa yrken och inte andra?