Vad är tuff kärlek?

Uttrycket kommer från missbruksproblematik. När föräldrar eller närstående till en missbrukare skall förhålla sig till missbrukaren använder man begreppet tuff kärlek. På engelska heter det “tough love” och kanske är ett lättare begrepp att snabbare förstå än det svenska som är mycket mindre använt

Kraften i tuff kärlek

Inom journalistiken strävar man efter objektivitet. Detta lyckas inte alltid utan ofta hamnar man i aktivism. Här vore det enklare om man delar in aktivisterna i 2 olika typer av kritiker: 1) Kritiker som ger tuff och hård kritik men ändå vill se dig växa 2) Kritiker som inte bryr sig om dig alls utan helst ser dig knäckas.

Kritik du växer av

  • Kritik från föräldrar
  • Kritik från nära vänner
  • Kritik från bra chefer
  • Kritik från goda arbetskamrater

Kritik ämnat att knäcka dig

  • Måste vi lära oss tåla
  • Men vi måste inte tillåta att den knäcker oss

Hur överlever man hatdrev på nätet?

Det blir enklare om man förstår varför denna kritik framförs. Är det enbart kritik för att trycka ner dig och inte ger dig en chans att växa då är den till för att skada dig. Då kan du bortse från den på ett helt annat sätt än kritik från nära vänner.

01

Identifiera

02

ta till dig / avvisa

03

Slappna av

Ta kontroll över kritiken riktas mot dig