Tuff kärlek nr 2 med Hanif Bali: Invandrarföräldrars skam ett problem

Föräldrarna vägrade att låta psykologer utreda sonen innan han överföll Luna. Det följer ett mönster: I skamkulturer försöker man ofta mörka funktionshinder.

Hanif Bali:

Tidigt förra lördagen väcktes jag av min hustru som satt och grät på sängkanten med vår bebis i famnen. Hon hade läst Expressens artikel om flickan som blev grovt misshandlad och våldtagen i Skellefteå i somras.

Brottsoffer, särskilt barn, har en tendens att anonymiseras i medier: ”9-åringen”, ”11-åringen”, ”7-åringen”. Det finns så klart goda skäl för detta. Men ibland – tack vare familjers vilja att dela med sig, trots det mörker de genomgår – får läsarna reda på mer än bara ålder och brottsrubricering. 

”9-åringen” blev i reportern Katrin Krantzs text flickan Luna. Berättelsen var så stark att jag flera gånger fick avbryta läsningen för att inte bryta ihop.

På grund av artikeln har de starka sekretesshindren mellan socialen, polisen och skolan hamnat på den politiska dagordningen. Justitieminister Gunnar Strömmer, M, har redan lovat att de ska rivas. Det är klokt.

Men för många framstår det nog också som ett mysterium att föräldrarna – trots upprepade incidenter, utfall och överfall – vägrade att låta psykologer och kommunens habiliteringsteam utreda sonen innan han överföll Luna. De kan ju inte skylla på sekretesshinder. Föräldrarna hade ju hela tiden full insyn.

Tuff kärlek kommenterar:

Det här är ännu ett lysande exempel på tuff kärlek levererat av Hanfi Bali. Artikel nr 2 i denna serie om tuff kärlek. Han kritiserar den grupp han själv tillhör och gör det för att vi skall förstå hur vi kan lösa detta. Feedback med omtanke. Han döljer inget utan besitter en stark önskan att vi fixar det här om vi vågar prata om problemen som döljer sig bakom tragik som denna om Luna. Vuxna människor kan leverera tuff kärlek till sin omgivning. Vuxen är vad Hanif Bali är. Folk som inte kan ta till sig att Hanif menar väl är helt enkelt inte vuxna. Oftast är de bara skrikande aktivister.

Väldigt få journalister vågar vara så raka som Hanif Bali är och skall man lösa knepiga problem är det viktigaste ärlighet och transperens. Sådant besitter Hanif Bali mer än de flesta och därför är han en vinnare i längden.