Tuff kärlek med Ledarsidorna.se

Nu behöver vi alla lära oss vad stagflation är och vad det innebär för oss i Sverige. Ledarsidorna tar täten och ger oss tuff kärlek inom krympande ekonomi.

USA med sin ekonomi är inte alls särskilt påverkad av Rysslands anfallskrig mot Ukraina på samma sätt som EU i allmänhet och Sverige i synnerhet.

För svenskt vidkommande är detta dåliga nyheter. Den svenska kronan är att betrakta som en skräpvaluta i situationer som den som nu växer fram. EU, och Sverige i synnerhet, kommer tvingas att följa den amerikanska räntebanan och kan inte tillåta sig avvika alltför mycket.

Detta innebär att Sverige kommer gå in i en period med ökande arbetslöshet samtidigt som inflationen, som drivs av höjda världsmarknadspriser på allt från insatsvaror till livsmedel, tilltar.

Varje finansministers mardröm är därmed på väg att slå in om den inte redan slagit in. Där inget av blocken i svensk politik kan sägas ha färdiga modeller eller snabba lösningar för medborgare och väljare för att möta detta. En stagnation i hela ekonomin parat med en hög inflation.