Tuff kärlek!

Vi skall här undersöka om begreppet tuff kärlek går att applicera inom flera olika områden:

  • Journalism
  • I styrelserummet på ett företag
  • Föräldrar gentemot sitt missbrukande barn