Vetenskapsjournalistik vs politisk journalistik

Här finns en viktig distinktion som vi behöver titta allt oftare på. Vad kännetecknar en vetenskapsjournalist? Vad kännertecknar dagens politiska journalister?

Wikipedia har en oerhört liten artikel, 45 ord enbart, om vetenskapsjournalistik medan wikipedias artikel om journalistik innehåller 2420 antal ord. Det här måste undersökas mer.

Vetenskap

Vetenskap är att ta fram ny kunskap med hjälp av vetenskapligt accepterade metoder. Då är kunskapen vetenskapligt sann, men den vetenskapliga sanningen förändras också över tid. Kring många frågor går det heller inte att få vetenskapliga svar. Frågor om kärlek och tro är exempel på sådan frågor.

Frågan är vilken av dessa typer av journalister som är mest med och bygger ett bättre samhälle åt oss alla?

Vi gör två tanke experiment:

1) Vi ersätter alla vetenskapsjournalister med politiska journalister. Hur skulle det gå för vetenskapliga journalismen?

2) Vi ersätter alla politiska journalister med vetenskapsjournalister. Hur skulle det då gå för den politiska journalismen?